Menu - adres http://www.tpartner.pl menu - serwis menu - kontakt
Menu - strona główna Menu - o firmie Menu - oferta Menu - kariera Menu - nowości Menu
Avaya Silver Business Partner
Oferta
PROJEKTOWANIE, IMPELENTACJA, WDROŻENIE SYSTEMÓW TELEKOMUNIKACYJNYCH

Firma Touch Partner Sp. z o.o. w swojej ofercie proponuje Państwu zaprojektowanie, implementację oraz wdrożenie systemu teleinformatycznego dostosowanego do Państwa potrzeb biznesowych. Nasi pracownicy posiadają wiedze pozwalającą na zaproponowanie najlepszego rozwiązania, integrującego Państwa system informatyczny z platforma teleinformatyczną. Oprócz kompleksowego podejścia do projektów teleinformatycznych, proponujemy Państwu także usługi związane z audytem systemów Państwa firmy oraz prowadzeniem projektów informatycznych i teleinfomatycznych. Poniżej przedstawiamy Państwu metodologię prowadzenia Projektu oraz zarządzania Projektem teleinformatycznym, którą stosujemy w podejściu do prowadzonych przez nas Projektów. 

Metodologia prowadzenia prac i zarządzania projektem teleinformatycznym:

Projekt teleinformatyczny prowadzony jest z wykorzystaniem powszechnie znanych metod zarządzania projektem oraz metod zarządzania ryzykiem w projekcie. Można wyodrębnić dwie podstawowe sfery projektowe wzajemnie się przenikające jest to sfera biznesowa oraz sfera technologiczna.
Otrzymując od klienta oczekiwania w zakresie dostarczenia i opracowania kompleksowego systemu teleinformatycznego przystępujemy do analizy wymagań co prowadzi do uzyskania specyfikacji wymagań. Następnie na podstawie wypracowanej specyfikacji wymagań, zespół projektowy stara się wypracować jak najbardziej odpowiadające klientowi kompleksowe rozwiązanie dotyczące systemu teleinformatycznego. Kolejne etapy to wytworzenie i dostarczenie systemu do klienta , testy akceptacyjne i końcowe wdrożenie produkcyjne.

1. Fazy (procesy) projektowe wynikające z dekompozycji prac:

 • Specyfikacja - pierwszy etap projektu. Obejmujący: wywiad, analizę biznesowa, analizę technologiczną, udokumentowanie specyfikacji.
 • Inicjacja - zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji projektu, w tym obejmujących zarządzanie projektem.
 • Projekt - na podstawie analiz projektowych, specyfikacji wymagań zostaje wypracowany szczegółowy projekt systemu teleinformatycznego.
 • Implementacja - faza realizacji, oprogramowania, testów wewnętrznych.
 • Integracja - integracja modułów systemu oraz systemów zewnętrznych z którymi ma współpracować.
 • Testy wewnętrzne - faza pozwalająca kompleksowo spojrzeć na zrealizowany system, czy jest zgodny ze specyfikacją wymagań i zaakceptowanym projektem, oraz wyodrębnić wszelkie możliwe powstałe błędy.
 • Instalacja - instalacja systemu u klienta oraz przeprowadzenie testów akceptacyjnych systemu.
 • Uruchomienie produkcyjne - końcowa faza projektu następująca po pomyślnym przejściu testów akceptacyjnych.

2. Zespół projektowy:

 • Project Manager's - osoby odpowiedzialne zarówno od strony wykonawcy jak i zamawiającego za prawidłowy przebieg projektu. Do zadań Project Managera należą: szacowanie i planowanie, śledzenie postępu prac, sprawozdawczość, zarządznie ryzykiem i podejmowanie akcji naprawczych oraz budowa zespołu.
 • Projektanci, analitycy - osoby odpowiedzialne za wykonanie rzetelnej analizy biznesowej i projektowej, oraz za wypracowanie szczegółowego projektu systemu na podstawie specycyfikacji wymagań.
 • Programiści, inżynierowie - osoby odpowiedzialne za implementację rozwiązania, integrację podsystemów, integrację z systemami zewnętrznymi oraz budowę rozwiązań sprzętowych wymaganych do realizacji zaprojektowanego systemu.
 • Komisja akceptacyjna - osoby odpowiedzialne za dopuszczenie zrealizowanego systemu teleinformatycznego do pracy produkcyjnej, zarówno od strony klienta jak i wykonawcy.

Warunkami koniecznymi do zakończenia realizowanego projektu sukcesem są:

szczegółowe opracowanie projektu proponowanego rozwiązania i jego akceptacja , na podstawie analiz: biznesowej i projektowej (technologicznej)
terminowe wykonanie prac wynikających z fazy projektowej z uwzględnieniem w harmonogramie prac kamieni milowych dla projektu.
pomyślne wdrożenie systemu i przejście testów akceptacyjnych.

<<< POWRÓT

© 2008 TouchPartner || Realizacja: VULTURIS